0312 502 05 42 | ARPANET

ODTÜ Bilim İnavasyon Merkezi – M.Kemal Mah.Dumlupınar Bulv.No:280/G Çankaya Ankara

PLATÜRK | Plaka Tanıma ve Elektronik Denetleme Sistemi

Platürk, ulusal plaka tanıma ve elektronik denetleme sistemlerinin tek bir yazılım altında yönetilmesini sağlayan bir platformdur. Sistem, saha donanımları ve yazılımları arasındaki rekabeti azaltarak kaliteyi arttırmakta ve ülke genelindeki araç geçişlerinin anlık olarak sorgulanabilmesini ve harita üzerinde simulasyonunu sağlar.

Aranan plakalara ait araçların tespitinde kullanıcılara SMS ve E-posta ile anlık bildirimler ile trafikte hareket eden araçların seyahatleri sırasındaki anomaliliklerin tespiti ve uyarı üretilmesi gibi benzersiz özellikler sunmaktadır. Mükerrer geçiş yapan araçların tespiti, trafikte birlikte seyahat eden araçlar, ikiz plaka, mantıksal güzergâh ihlali, araç sayımı, ortalama hız hesaplama ve ihlallerin tespiti, seyahat rota takibi, elektronik denetleme sistemleri yönetimi gibi özelliklerin yanında yüksek çözünürlüklü araç geçiş fotoğraflarındaki yüzlerden yüz tanıma (opsiyonel modül) yapabilmektedir.

Saha, şehir merkezi ve ulusal merkez arasındaki enerji ve data kesintilerinde sıfır kayıplı senkronizasyon sağlamakta ve API desteği ile diğer sistemler ile bilgi paylaşımına imkân vermektedir.

Plaka Tanımadan Daha Fazlası!

Platürk, saha plaka tanıma sistemlerinin belirli bir protokole göre şehir merkezi plaka tanıma sistemine geçiş verisi bildirmesindeki standartlarının belirlenmesi ile plaka tanımaya farklı bir boyut kazandırmıştır. Plaka tanıma saha sistemi standartlaştırılan teknik özellikleri sağladıktan sonra farklı marka ve modellerden oluşabilir. Tüm şehirlerde ve ulusal sistemde tek yazılım kullanılması personelin rotasyonlarında adaptasyon sürecinin ortadan kalkmasına, kurumsal hafızanın kaybolmamasına, sistemi kullanan personelin zaman içinde profesyonelleşmesine ve kurumsal ihtiyacı karşılamak için sistem teknik özelliklerinin sürekli gelişmesine sebep olacaktır.

Plaka tanıma sistemi sadece trafik kural ihlallerinin tespiti amacıyla kullanılan sistemler olmamalıdır. Platürk de öncelik, kurulacak sistemin en üst düzeyde ulusal güvenliğine katkı sağlamasıdır.  Bu amaçla, sadece plaka tanıma olarak değil, geçişleri analitik işlemlere tabi tutarak aynı noktadan belirli bir zaman içinde tekrar tekrar geçiş yapan araçlar, trafikte birlikte seyahat eden araçlar, ikiz plaka, mantıksal güzergâh ihlali gibi birçok tespiti yapabilecek algoritmalara sahiptir. Ulusal araç tescil veri tabanından temin edeceği bilgilerle araçların asayiş durumları, sigorta ve muayene geçerlilik süreleri gibi birçok bilgiyi milisaniyeler içinde toparlar ve aracın geçiş yaptığı şehir merkezi kullanıcılarına anında bildirir.

Platürk, desteklediği elektronik denetleme fonksiyonları yardımı ile iki nokta arasında basit Mouse tıklamaları ile kurulabilecek ortalama hız koridorlarının kurulmasına ve seyahat sürelerinin hesaplanmasına, günlük şehre giriş/çıkış yapan araçlardan şehir içindeki trafik yoğunluk saatlerinin çıkartılmasına kadar birçok istatiksel hesaplamayı da anlık yaparak otomatik raporlar hazırlar ve kullanıcılara sunar. Platürk sisteminden elde edilecek verilerle birçok asayiş ve trafik olayı aydınlatılabilir, yüksek çözünürlüklü fotoğraflardan elde edilecek görüntülerden kişi tespiti yapmak için yüz tanıma gibi harici sistemlerle ortak çalışabilir ve tüm bunları tek bir ulusal bir plaka tanıma sistemi arayüzünden kullanıcıların hizmetine sunar.

Platürk, sahip olduğu mimari ile saniyede 1000 adet geçişe milisaniyeler içinde kontrol edebilir, günlük on milyonlarca veriyi kaydeder ve anlık sorgulanabilir olarak hazır tutar, günlük geçişlere ait terabyte larca büyük veriyi ülke genelindeki uç birim sunucularında dağıtık yapıda tutarak ulusal merkez trafiğini en az bant genişliğini kullanacak şekilde yönetir.

Plaka Tanıma ve Elektronik Denetleme Sistemi Tek Çatı Altında

Elektronik denetleme sistemleri her ne kadar trafik ihlallerinin tespiti için kullanılmak amacıyla kurulmuş olsa da temelinde plaka tanıma özelliği bulunmaktadır. Platürk, Elektronik denetleme sistemlerinin, ulusal güvenlik amacıyla kullanılan plaka tanıma sistemi çatısı altında toplanmasını desteklemektedir. Bu kapsamda sahada bulunan farklı marka ve model elektronik denetleme sistemi ekipmanlarının tespit ettiği her araç geçişini şehir merkezinde bulunan ulusal plaka tanıma sistemi uç birim sistemine ihlal bilgisi olsun veya olmasın bildirilmesi istenmektedir. Bu sayede ulusal ölçekte yollarda ne kadar plaka tanıma sistemi olduğu, plaka tanıma donanımları çeşitliliği, tüm sistem donanımlarının tek noktadan kontrolü ve yönetimi, tüm geçiş verirlerinin anlık sorgulanması ve raporlanması ile sistem yönetimini kolaylaştırmaktadır.

Ulusal Ölçekte Tek Plaka Tanıma Yazılımı Kullanılmasının Faydaları

Kullanılan plaka tanıma ve elektronik denetleme sistemi yazılımlarının her şehirde bir veya birden fazla farklı yazılım olması verilerin tek noktadan kontrol ve sorgulanmasının önündeki en büyük engeldir. Şehirlerde, farklı zamanlarda alınan farklı marka model saha plaka tanıma donanımlarının her birinin farklı yapısı ve kullanım şekli olacaktır. Buda, geçiş verilerinin sorgulanmasından, basit bir aranan araç plakasının girilmesi, doğru veriye doğru zamanda ulaşamama, personel oryantasyon süreçlerinde kurumsal hafıza kayıplarına, verinin yönetilememesi gibi ilerleyen süreçlerde büyük sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır

Bu sorunların ortadan kaldırılması için ulusal ölçekte tek bir yazılım kullanmak gereklidir. Saha plaka tanıma ve elektronik denetleme sistemlerinin kullanılan yazılımın tanıyacağı standartlaştırılmış bir protokole göre geçiş verisi bildirimi ve saha donanımları yönetim fonksiyonlarının saha donanımları tarafından desteklenmesi ile ilgili kurallara uyması ile mümkündür.

Ulusal ölçekte tek bir yazılım kullanıldığı zaman;

 • Saha donanımları üreten/geliştiren firmalar şehir merkezi yazılımı temini yapmayacaktır. Şehir merkezi yazılımı ülke genelinde aynı yazılım olacak ve personel rotasyonlarında kurumsal hafıza kaybı yaşanmayacak, personel eğitimi için daha az zaman ve kamu kaynağı harcanacaktır.
 • Saha donanımı üreten/geliştiren firmaların standart bir protokole göre geçiş verisi bildirimi sağlandığı için saha ve şehir merkezi birbirinden bağımsız çalışabilen iki ayrı sistem haline dönüşür.
 • Saha donanımları üreten/geliştiren firmaların arasındaki rekabet artar, sistem fiyatları azalacağı gibi kalite artacaktır.
 • Ülke genelinde aynı yazılım kullanılacağı için personel sistemi daha iyi tanıyacak ve işlemlerini daha hızlı gerçekleştirebileceği gibi eksikliklerin tespiti, bakım, onarım, yeni özelliklerin eklenmesi gibi konularda katkı sağlayabilir duruma gelecektir.
 • Saha donanımları farklı marka ve modellerde olsa bile yönetim ve sorgulama arayüzü tek olacağından veriye daha hızlı ulaşım sağlanacaktır.
 • Ulusal sistem entegrasyonu ile ülke genelindeki geçiş verisine tek arayüzden erişilebilecek ve sorgulanabilecektir. Geçiş verilerinin daha anlamlı ve okunabilir olması için harita üzerinde simülasyon gibi verilerinin görselleştirilmesi sağlanabilecektir.
 • Ulusal ölçekte beyaz veya kara liste kullanımı mümkün olacaktır.
 • Anlık izleme yapan personelin önünde tek yazılım olacağından merkezi alarmlar ve ihlaller anlık olarak değerlendirilebilecektir.
 • Kullanıcılar, sisteme tanımladıkları bir araç plakasının ülke genelindeki bir plaka tanıma sistemi tarafından tespit edildiğinde anlık olarak bilgilendirme (eposta, sms) alabilecektir.

Tüm geçişler tek yazılım çatısı altında toplandığı için trafikteki anomaliliklerin tespiti ile analitik işlemler yapılabilecektir.

Ulusal Güvenlik İçin Sağladığı Katkılar

Ulusal ölçekte kullanılan plaka tanıma ve elektronik denetleme sistemlerinde geçişi tespit edilen her aracın verisine, veriye ihtiyaç duyan tüm kamu kurumalarının (asayiş, trafik ve istihbarat vb.) anlık erişebilir olması konusu suç teşkil eden birçok olayın kısa sürede aydınlatılmasında büyük katkılar sağlayacaktır. Sistem kullanılmaya başladıktan sonra oluşan verilerle trafik kural ihlallerinin yönetilmesinin dışında faili belirsiz asayiş veya trafik suçlarında faillerin belirlenmesi ve suçların delillendirilmesi için kolluk kuvvetlerinin suç ve suçlularla mücadelede vazgeçilmez bir enstrümanı olacağı görülecektir. Sistem, ulusal ölçekteki tüm geçiş verilerinin tek noktadan yönetilmesi ile trafikteki anomaliliklerin sürekli kontrol eder.

Tespit edilen İkiz Plaka, Önçü/Artçı, Mantıksal Güzergâh ihlalleri gibi durumları tespit ettiğinde ilgili kullanıcıları uyarır. Aynı zamanda yetkili her kullanıcı özellikle Önçü/Artçı araştırması ile kaynak bir plaka ile trafikte hareket eden hedef plaka veya plakaların bulunması, geçiş zamanlarının harita özerinde simülasyonu ve verilerin görselleştirilmesi ile daha güvenli analizlerin yapılmasına fayda sağlar. Yüz tanıma sistemi ile entegre çalışan sistem, geçiş verilerindeki yüzlerden araç önünde oturan kişilerin kimliklerinin tespit edilmesine kadar birçok araştırmanın yapılarak en hızlı şekilde sonuca ulaştırır.

Ulusal Plaka Alarm Havuzunun Faydaları

Genel kullanım olarak şehir merkezinde kurulan bir veya daha fazla marka dan oluşan plaka tanıma sistemlerini kullanan kolluk kuvvetleri aranan araç plakalarını sadece kendi sistemlerinde tanımlayabilmekte ve aranan aracın başka yerleşim yerlerinden geçiş tespitinde bilgilendirme alamamaktadır. Bu durum, kolluk kuvvetlerinin suç ve suçlularla mücadelesinde yeterli destek sağlamamaktadır.

Platürk, ulusal plaka tanıma ve elektronik denetleme sistemi platformu ulusal ölçekte tek arayüzden sistemin yönetimini sağladığından, aranan bir araç plakasının sisteme girilmesi ve ulusal sistemde ilgili plakanın tespitinde ilgili kullanıcılara anlık veya sms/eposta ile bildirim yapabilmektedir. Aranan bir araç plakasında, tam plaka olmasa bile karmaşık joker karakter kullanılarak oluşturulan maskeye (??T6?3*, *6?5 vb.) uyan her aracın geçişi tespitinde ilgili kullanıcılar geçiş hakkındaki bilgilendirmeyi anlık olarak alabilmektedirler.

Sistem Mimarisi

Sistem, ulusal ölçekte tüm araç geçişlerinin tespiti, depolanması, sorgulanması, raporlanması ve elektronik denetleme sistemi kapsamında kural ihlallerinin tespiti ve ihlal makbuzlarının düzenlenmesi süreçlerinin tamamını kapsayacak şekilde yapılandırılmıştır.

PLATÜRK TEKNOLOJİSİ

Uç birimler ve merkezi plaka tanıma sistemi geliştirmesinde yazılım alanındaki son teknolojiler kullanılmıştır. Veri depolamada performans ve güvenlik özellikleri göz önünde bulundurularak MongoDB seçilmiştir. Haberleşme, Güvenlik, Hız, Mobil platformlarla uyumluluk, işletim sistemi bağımlılığı olmadan çalışabilme gibi konular göz önünde bulundurularak Linux, Java, NodeJS, Redis, WebRTC, SIP, JS-ESG, Redux, Metarial Design, React JS, Boilerplate, Deep Router, Webpack, JSS ve Babel gibi platform ve yazılım dilleri kullanılmıştır. Hız ve performansın gerekli olduğu yerlerde C++ kullanılarak geliştirilen sistem ile yıllık milyarlarca geçiş verisi depolanabilmekte, anlık sorgulanabilmekte ve raporlanabilmektedir.

License Plate Recognition End Unit (LPR-E)

Araç geçişlerinin tespiti için otoyollarda bulunan plaka tanıma sistemi ve donanımlarıdır. Geçiş yapan araç plakasının ve yüksek çözünürlüklü geçiş fotoğrafının tespiti sonucundaki verileri şehir merkezi plaka tanıma sistemine (LPR-U), sistemin desteklediği belirli bir protokol ile bildiren sistemlerden oluşmaktadır. Bu sayede saha donanımları marka ve model bağımsız gerekli teknik şartları sağlayan çok sayıda ürün çeşitliliğinden oluşabilmektedir. Plaka tanıma saha sistemi, data ve enerji kesintilerinden etkilenmeyen, enerji ve data kesintilerinde kendi başına çalışabilen, özellikle data kesintilerinde kesintinin olduğu zaman aralığına ait araç geçiş verilerini şehir merkezine kayıpsız iletebilen sistemler olarak yapılandırılmalıdır.

License Plate Recognition - City Center Unit (LPR-U)

Uç birim olarak tanımlanan modül şehir ve ilçelerindeki tüm plaka tanıma sistemlerinden gelen verilerin işlendiği ve depolandığı bölümdür.  İl genelindeki uç birim 3 alt sistemden oluşmaktadır. 

 • LPR-U1 – Ülke güvenliği amaçlı kullanılan plaka tanıma sistemi

İl/ilçelerin giriş/çıkışlarında ve ana yollarında bulunan, yollardan geçiş yapan tüm araç geçişlerinin plaka bilgisi ile depolandığı veri merkezidir. Veri merkezi, kolluk kuvvetlerinin bulunduğu çalışma ortamında bulunur. İl/ilçelerin merkezinde depolanan bu veriler kayıpsız ve anlık olarak ulusal merkez sistemine (LPR-C) aktarılmaktadır. Verilerin eşitlenmesinde sadece metinsel verilerin iletilmesinden dolayı ulusal merkezde büyük ölçekli veri depolama sistemleri kullanmaya gerek yoktur. Ulusal merkez sisteminden sorgulanan verinin yüksek çözünürlüklü fotoğraf verilerine aynı ağ ortamında bulunan uç birimdeki depolama alanlarına erişim ile sağlanır. Uç birim ile ulusal merkez arasındaki ağ erişiminin kesilmesi durumlarında uç birim kendi içinde çalışmaya devam eder ve ağ bağlantısının sağlanması ile ulusal merkez sistemine veri eşitleme otomatik devam eder.

 • LPR-U2 – Elektronik Denetleme Sistemi amaçlı kullanılan plaka tanıma sistemi (Traffic Electronic Supervision System – TESS)

İl ve ilçelerin sınırları içinde bulunan otoyollarda trafik kural ihlallerinin tespiti ve kural ihlal makbuzlarının düzenlenmesi amacı ile kullanılan alt sistemdir.  Bu kullanım modülünde veri tabanı bulunmamaktadır, geçiş verileri LPR-U1 de bulunan veri tabanında tutulmaktadır. Bu modül de sadece geçiş verilerine ait yüksek çözünürlüklü fotoğraflar depolanır.

 • LPR-U3 – Sivil güvenlik amaçlı kullanılan plaka tanıma sistemi

İl ve ilçelerin sınırları içinde bulunan, çok sayıda aracın gün içinde giriş çıkış yaptığı alışveriş merkezleri, otoparklar, kamu alanları gibi yerlere giriş çıkış yapan araçların güvenlik amacıyla kontrol edilmesi ve geçiş verilerinin depolanması amacıyla kullanılabilecek sistemlerdir. Bu kullanım modülünde de veri tabanı bulunmamaktadır, geçiş verileri LPR-U1 de bulunan veri merkezinde barındırılır. Bu modül de sadece geçiş verilerine ait yüksek çözünürlüklü fotoğraflar depolanır.

LPR-U2 ve LPR-U3 alt modüllerinin ayrıştırılma amacı, sistem tarafından elde edilen yüksek çözünürlüklü verilerin depolanacağı alanların kurulum maliyetlerinin sistemi kurduran işletmeler tarafından karşılanmasını sağlamaktır. Bu modüllerindeki arayüzler kısıtlıdır ve sadece işletme sorumluluğundaki verilere kısıtlı erişim imkânı sunulmaktadır.

Object Storage

LPR-E modüllerinden gelen fotoğraf ve video verilerinin depolandığı veri depolama sistemidir. Veriler obje olarak depolanır. Sistem kapasitesi zaman içinde ihtiyaç duyulacak veri boyutuna göre genişleyebilmektedir. Veriler obje tabanlı depolandığı için hızlı erişim sağlanır ve yetkisiz erişimler engellenir. Object Storage zaman içinde ihtiyaç duyulan depolama alanlarının sisteme eklenmesi, veri alanının yönetimi, veriye erişim, hız ve güvenlik bakımından block ve file depolama tabanlı sistemlere göre çok fazla avantaj sunmakta ve veri depolama alanı genişlemelerinde sistemin kapatılması gibi durumların yaşanmamasını ve kullanıcıların veriye erişimde sorunlarla karşılaşmamasını sağlar.

Veri Depolamada işletim sistemi, transfer şekli ile her türlü sistem ile uyumlu çalışan ve limitsiz büyüme kapasitesi bulunan Object Storage mimarisi tüm veri depolama teknolojilerinde en önde yer almaktadır.

Database (DB-U)

İl ve ilçelerin LPR-E modüllerinden gelen tüm verilerin depolandığı noSQL veri tabanıdır. Sistemde Verilerin depolanmasında MongoDB kullanılmaktadır. Obje tabanlı tutulan verilerin işlenmesi, sorgulanması ve raporlanması için güvenlik, hız, ölçeklenebilirlik ve büyük verilerin yönetimi konusunda sistemin ilk günkü kurulan hızda sürekli çalışmasını sağlar. Milyarlarca veri her an kullanıcıların kullanımına açıktır.

Pass Detection Processor

LPR-E saha sistemlerinden gelen verilerin işlenmesi, kontrolü, ulusal araç tescil sistemi kontrolü, gerekli alarmların oluşturulması, kullanıcılara anlık bilgilendirme, UI kullanıcıları için anlık izleme verilerinin hazırlanması gibi işlemlerin yürütülmesinin yanında LPR-E modülleri tarafından tespit edilen elektronik denetleme sistemleri kapsamındaki hız ihlal, ortalama hız ihlal, kırmızı ışık ihlal, park ihlal ve diğer trafik ihlal bildirimlerinin işlenmesi, trafik ihlal makbuzu oluşturma, oluşturulan trafik ihlal makbuzlarının LPR-E modülü sahipliğine göre icmal oluşturulması, Ortalama Hız Koridorlarının kurulması ve ortalama hızın hesaplanması, tespit edilen ihlallerin trafik ihlal makbuzuna çevrilmesi gibi işlemleri gerçekleştirebilmektedir. Uç birimlerde bulunan verilerin ulusal merkez modülüne kayıpsız eşitlenmesi, kullanıcıların kara ve beyaz liste olarak tanımladıkları plakaların tespitinde uygulama, sms veya e-posta ile anlık bilgilendirme gibi özelliklere sahiptir.

Anomaly Detection Processor

Plaka tanıma sistemleri, geçişi tespit edilen aracın plakasının tanınması dışında araç trafiğinde hayatın olağan akışına aykırı şüpheli durumların tespiti ve ilgili alarmların üretilmesi ile güvenlik güçlerinin suç ve suçlularla mücadelede kullanabileceği çok önemli bir enstrümandır.

Karayollarında hareket eden araçlar için uç birimlerde aşağıdaki anomalilikler tespit edilebilmektedir.

Kısa Zamanda Yeniden Tespit

Kısa bir zaman aralığı içinde aynı plakanın aynı lokasyondaki pts noktasından tekrar geçiş tespitinde üretilecek alarmdır.

Genellikle «özel binaların» çevre güvenliğinin sağlanması ve keşif yapan araçların tespitine yönelik kullanılır.

Uç Birim Öncü/Artçı Tespiti

Bir aracın iki veya daha fazla pts noktasından geçiş yaptığı zaman aralığında geçiş yapan başka araç/araçların bulunmasına yönelik araştırmadır.

Farklı plaka tanıma noktalarından bir aracın geçtiği zamana yakın zamanlarda başka bir aracın geçiş yapması çok düşük bir olasılıktır.

Bu düşük olan olasılık, plaka tanıma noktalarının sayısı arttıkça daha düşük olacaktır.

Sistem, bu düşük olasılıkları her araç geçişinde hesaplayarak üç ve daha fazla noktadan aynı zaman aralığında geçiş yapan araçları tespit eder ve sistem kullanıcılarını uyarır.

User Interface (UI)

Plaka tanıma sisteminin yönetimi, veri tanımlama, veri sorgulama, veri raporlama ve elektronik denetleme işlemlerinin yönetimi için geliştirilmiş kullanıcı arayüzüdür. Sistemde tanımlı plaka tanıma noktalarından geçiş yapan araçların anlık izlenmesi, sistem yönetimi ile ilgili tüm formlar, kara ve beyaz liste tanımları, geçiş verisi sorgulama, elektronik denetleme sistemi yönetim formları, ortalama hız koridorları tanımlama, artçı/öncü araştırması, araçla birlikte geçenler, geçişlerin harita üzerinde gösterimi ve yüksek çözünürlüklü araç geçiş fotoğraf/videolarına erişim gibi birçok işlem gerçekleştirilebilir.

Beyaz ve Kara Liste Tanımları

İl merkezlerinde bulunan plaka tanıma sistemleri, sadece şehir genelindeki araç geçişleri ile ilgili bilgilendirmeler yapabilir. Buda, ulusal ölçekte aranan bir aracın başka bir şehir de bulunan plaka tanıma sistemlerindeki geçişinin tespitinde bilgilendirme yapılamamasına neden olur.

İl plaka tanıma sistemleri ile entegre çalışabilen ulusal plaka tanıma sisteminin kullanılması durumunda, aranan bir plakanın ülke genelindeki herhangi bir plak atanıma noktasından geçişinin tespitinde, sisteme plakayı giren kullanıcılara geçiş bilgisi hakkındaki bilgiler uygulama, sms veya e-mail ile anlık bilgilendirilebilecektir.

Joker karakterler yardımı ile girilen ve tüm harfleri bilinmeyen plakalara tip, marka ve renk gibi diğer arama parametreleri de eklenerek filtre işlemleri yapılabilecektir.

Örneğin, ??T6?3* gibi ? ve * joker karakterlerin kullanılarak örnekteki gibi bir formata uyan aracın geçişi tespit edildiğinde ilgili kullanıcılara bilgilendirme yapılabilecektir.

License Plate Recognition Center (LPR-C)

Ulusal Plaka Tanıma ve Elektronik Denetleme Sistemi merkez sistemidir. İllerde bulunan yerel plaka tanıma sistemlerindeki verinin kopyasının ulusal ölçekteki kullanıcılar tarafından sorgulanmasını, raporlanmasını ve ulusal ölçekte araç geçişleri ile ilgili anomaliliklerin araştırılması ve gerekli alarmların üretilmesini sağlar. Sistemin veri kaynağı şehir merkezlerinde bulunan plaka tanıma sistemleridir. İl merkezlerinde bulunan plaka tanıma sistemleri, kendi yerel sistemlerindeki verileri kayıpsız olarak ulusal merkez sistemine eşitler.

İl merkezlerinde bulunan Plaka Tanıma sistemlerinin, ulusal plaka tanıma sistemine eşitlenmesi ile verilerin yedeklenmesi sağlandığı gibi ulusal geçiş verilerinin tek arayüzden sorgulanması ve ulusal ölçekte anomalilik araştırmaları yapılabilmektedir. Şehirlerin giriş ve çıkışlarında bulunacak ulusal güvenlik amaçlı plaka tanıma sistemlerinden gelen verilerden anomalilik tespitlerinin yanında kolayca ortalama hız tespit koridorları kurularak şehirler arası yolculuğun daha güvenli hale getirilmesine katkı sunmaktadır.

Center Process System (CPS)

Şehir merkezlerinde bulunan plaka tanıma sistemlerinden gelen verilerin karşılanması, geçiş verilerinin analiz edilmesi, ulusal araç tescil verilerinin kontrolü ve alarmların oluşturulması ve geçişi yapan şehir merkezi kullanıcına anlık bildirilmesi gibi işlemleri kesintisiz olarak yürüten geri plan servisleridir. CPS aynı zamanda geçiş verilerinin anlık olarak yetki tanımları içinde mobil cihazlara ulaştırılması işlemlerini de gerçekleştirir. Şehir merkezlerinden gelebilecek yüksek miktardaki verilerin kayıpsız ve hızlı bir şekilde işlenmesi için ihtiyacı karşılayacak kadar CPS servisi kullanılabilir.

Sistem önünde bulunan yük dengeleyici (load balansing) sistemler ile gelen istekler CPS servisleri arasında dağıtılır ve isteklere en hızlı şekilde cevap dönülmesi sağlanır. Şehir merkezlerindeki sistemlerin belirli sayıdaki geçiş paketleri halinde sorguladığı verilere cevap süresi max 1000 ms civarında olmasını sağlamak için istenen hıza ulaşana kadar sisteme CPS servisi eklenir.

User Interface Center (UI-C)

Ulusal plaka tanıma sistemi yönetim platformu arayüzüdür. Ulusal ölçekte kullanıcı tanımları, plaka tanıma noktalarının coğrafi işaretle sisteme otomatik eklenmesi, geçişlerin gerek noktasal olarak gerekse harita üzerinde gösterimi, arşivlerden yapılacak sorguların sonucunun harita üzerinde simülasyonu, gerekli durumlarda yüz tanıma, kaynak bir plaka ile trafikte birlikte hareket ettiği başka araçların bulunması, joker karakterler yardımı ile plaka geçiş verisi sorgulama gibi özellikleri barındırmaktadır.

License Plate Recognition Mobile (LPR-M)

Güvenlik güçlerinin mobil cihazlarında kullanabilecekleri Android tabanlı plaka tanıma sistemi yazılımıdır. Ulusal Plaka Tanıma sistemi geçiş verilerinin sorgulanması, Ulusal sistem tarafından üretilen alarmların yetki dahilinde anlık alınması, yüksek çözünürlüklü fotoğraflara erişim ve yüz tanıma gibi işlemlere her an her yerden erişimine imkânı sağlar.

Vehicle Registration System (VRS)

Ulusal araç tescil sistemi ile veri alışverişi yapan servis katmanıdır. Şehir Plaka Tanıma Sistemlerinden Ulusal Plaka Tanıma sistemine gelen plaka geçiş verileri VRS üzerinde sorgulanır ve geçiş yapan plaka ile ilgili gerekli alarmlar üretilerek aracın geçiş yaptığı şehir merkezine anlık bildirilir.

VRS servisi, Ulusal Araç Tescil Sisteminden temin ettiği verileri ulusal plaka tanıma sisteminde oluşturulan diğer alarm türleri ile birleştirdikten sonra sadece 4 Byte bir veri tipinde 32 farklı alarmı taşıyabilmektedir.   Bu alarmlar içinde, Tescil Kaydı Yok, Araç Aranıyor, Araç Çalıntı, Plaka Çalıntı, Plaka Kayıp, Haciz Yakalamalı, Trafikten Men, Sigortası Yok, Muayenesi Yok, Kara Listede, Beyaz Listede, Terör Amaçlı Kullanılabilecek Araç, İkiz Plaka, Önçü/Artçı, Mantıksal Güzergâh gibi toplamda 32 adete kadar alarmı 4 byte tek bir alan içinde ayrı ayrı işleyebilmektedir.